1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner trafikavtal värda 260 MSEK och...

Nobina vinner trafikavtal värda 260 MSEK och tilldelas miljöbonus om 1 MSEK i Finland

Nobina har i en upphandling vunnit busstrafikuppdrag för HSL, Helsingforsregionens trafik, för att bedriva stads- och regiontrafik i norra Vanda samt mellan Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygfältområde. Det totala värdet beräknas till cirka 260 miljoner kronor över de sju- respektive två-åriga löptiderna. HSL meddelar samtidigt att Nobina tilldelas miljöbonus på cirka 1 miljon kronor.

Det nya trafikavtalet med HSL som avser Norra Vanda-området sträcker sig över sju år med möjlighet till tre års förlängning, och motsvarar cirka 60 procent av trafikavtalens totala värde. Trafikavtalet som avser trafik mellan Helsingfors och Helsingsfors-Vanda flygfältområde sträcker sig över två år med möjlighet till två års förlängning. Avtalen startar i augusti 2017 och omfattar 27 bussar varav Nobina kommer att investera i 8 nya bussar. Enligt avtalen finns det möjlighet till högre ersättning genom hög kundnöjdhet under avtalsperioderna.

-          Jag tackar för att vi får förnyat förtroende att bedriva kollektivtrafik av HSL och för den miljöbonus som vi tilldelats. Med avtalen stärker vi vår marknadsledande position i Helsingforsregionen, säger Tom Ward, vd Nobina Finland.

Beslutet om tilldelningen kan överklagas senast den 27 december 2016.

HSLs beslut att tilldela Nobina miljöbonus på 1,06 miljoner kronor, är ett resultat av Nobinas anbud om att växla från diesel till biodiesel under 2017. Nobinas övergång från diesel till biodiesel omfattar cirka 680 000 liter biodiesel, och innebär att koldioxidutsläpp minskar med 80 procent, partikelutsläpp med 30 procent och kväveoxidutsläpp med 10 procent jämfört med vid användning av normal diesel. Miljöbonusen är en del av HSLs miljöprogram för att minska kollektivtrafikens utsläpp och därmed bidra till en förbättrad luftkvalitet.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2016, kl. 16.00. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024