1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Återköp av aktier i Nobina

Återköp av aktier i Nobina

Nobina AB (publ) (”Nobina”) har under perioden 22 oktober – 26 oktober 2018 återköpt sammanlagt 327 264 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att uppfylla de skyldigheter som uppstår i anledning av Nobinas aktiesparprogram, dvs. säkring av leverans av prestationsaktier till deltagarna och säkring och täckning av kostnader för sociala avgifter som kan uppkomma. Återköpsprogrammet, som Nobina offentliggjorde den 1 oktober 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruks­förordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

Under perioden 22 oktober – 26 oktober 2018 har aktier i Nobina återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktions­värde per dag (SEK)
2018-10-22 56 000 60,48 3 386 627
2018-10-23 87 000 60,02 5 221 319
2018-10-24 62 964 60,39 3 802 620
2018-10-25 71 300 60,72 4 329 319
2018-10-26 50 000 59,92 2 996 053

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities AB för Nobinas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Nobinas innehav av egna aktier per den 26 oktober 2018 till 1 028 630 aktier. Det totala antalet aktier i Nobina uppgår till 88 355 682 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 1 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018 har sammanlagt 1 028 630 aktier återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 1 246 654 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholms webbplats.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl. 09.00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024