1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina ingår avtal om förvärv av De Blaa...

Nobina ingår avtal om förvärv av De Blaa Omnibusser

Nobina ingår avtal om förvärv av kollektivtrafikföretaget DBO Busser Holding A/S ”De Blaa Omnibusser” i Danmark. Förvärvet omfattar en verksamhet om ca 65 bussar och 225 medarbetare inom den upphandlade linjetrafiken på norra Själland. Total köpeskilling uppgår till 210 MDKK på kassa- och skuldfri basis. Affären ligger i linje med Nobinas strategi att växa på den nordiska marknaden och genom förvärvet tillförs tre nya kontrakt med en årsomsättning på ca 160 MDKK.

Nobina har idag ingått ett avtal om att förvärva De Blaa Omnibusser i Danmark. Köpeskillingen om 210 MDKK på kassa- och skuldfri basis ska betalas kontant på tillträdesdagen.

Nobinas verksamhet i Danmark är i dag koncentrerad till Själland där förvärvet av De Blaa Omnibusser stärker Nobinas marknadsandel och breddar Nobinas möjlighet att erbjuda kvalitativa och skalbara busslösningar till både samhälle och kunder. De Blaa Omnibusser är ett privatägt kollektivtrafikföretag med en lönsam kontraktsportfölj som sträcker sig till som längst 2026.

De Blaa Omnibusser har de senaste fem åren visat en stabil omsättning och lönsamhet med en genomsnittlig EBT-marginal om ca 16 %. Under 2017 omsatte bolaget 158 MDKK. Förvärvet skapar tillväxt och förväntas redan från övertagandet bidra positivt till koncernens resultat och marginal. Förvärvet förväntas avslutas under Q4.

– Danmark är en viktig marknad för oss där förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi på den nordiska marknaden och stärker vår marknadsandel och breddar vårt erbjudande och vår förmåga att erbjuda smarta busslösningar till våra uppdragsgivare, säger Magnus Rosén, vd och koncernchef i Nobina.

– Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med Nobina, en etablerad och långsiktig operatör i Norden. Nobinas starka värderingar och förmåga att utveckla både medarbetare och verksamhet har varit viktigt i den här processen, säger Lars Bender, VD på De Blaa Omnibusser.

– Kollektivtrafiken i Danmark utvecklas allt snabbare –  så även våra kunders krav. Genom förvärvet skapar vi en trygghet för såväl medarbetare som resenärer och jag ser fram emot att hälsa våra nya kollegor välkomna till Nobina och tillsammans fortsätta att utveckla kollektivtrafiken och tillgängligheten, säger Niels Peter Nielsen, vd för Nobina Danmark.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018, kl. 16.00. 

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024