1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner upphandling i Ale för cirka 500 MSEK

Nobina vinner upphandling i Ale för cirka 500 MSEK

Nobina får förnyat förtroende att driva busstrafiken i Ale. Det totala värdet av kontraktet beräknas till ca 500 MSEK över avtalstiden, som är 10 år. Trafiken är planerad att starta i juni 2019 och kontraktet omfattar cirka 20 bussar.   

Samtliga bussar ska drivas med fossilfritt bränsle. De kommer att ha USB-uttag och informationsskärmar med förbättrad och utökad trafikinformation.
– Vi är stolta över att Västtrafik låter oss utveckla och driva busstrafiken i Ale. Nu får vi möjlighet att tillsammans med Västtrafik fortsätta utveckla resandet så att fler väljer kollektivtrafiken, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige.

Västtrafik har i de nya avtalen ställt högre krav på kvalitet jämfört med tidigare, bland annat genom större krav på och incitament för kundnöjdhet.

Det finns optioner för elbussar i avtalet, vilket innebär att Västtrafik har möjlighet att inom en månad besluta om två av busslinjerna i Ale ska elektrifieras.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 18 juni 2018.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018, kl. 13:40.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024