1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner upphandling i Osloregionen för 2,7...

Nobina vinner upphandling i Osloregionen för 2,7 miljarder NOK

Nobina får förnyat förtroende av Ruter att fortsatt utveckla och driva busstrafiken i Osloregionen. Det totala värdet av kontraktet beräknas till ca 2,7 miljarder NOK över avtalstiden som är 8 år, med möjlighet till tre års förlängning. Trafiken är planerad att starta i juli 2019 och omfattar totalt 141 bussar, varav 22 elbussar.

Nobina breddar sin position och förmåga att erbjuda elektriska och fossilfria trafiklösningar på den norska marknaden. Satsningen är en del i Ruters ambition om att tillsammans med operatörerna bidra till en fossilfri kollektivtrafik där samtliga bussar kommer drivas av förnyelsebara bränslen från trafikstart.

- Vi är stolta över förtroendet Ruter ger oss. Att få fortsätta att utveckla trafiken i Osloregionen men också bidra med kunskap och erfarenheter för att etablera elbusstrafik i större skala. Detta samtidigt som vi bidrar till både en bättre kollektivtrafik och luftkvalité i linje med Ruters mål, säger Jan Volsdal, vd på Nobina Norge.

Genom satsningen hoppas Nobina kunna bidra till en robust och effektiv trafiklösning med nya och moderna bussar som ger bra kvalité och bekvämare resor för resenärerna i norra Osloregionen.

Bussarna kommer att vara utrustade med realtidssystemet BaaS, vilket möjliggör för nya digitala tjänster och lösningar för att möta resenärernas behov både nu och framåt.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 22 april 2018.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018, kl. 16:55.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024