1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner upphandling i Sörmland för 2,6...

Nobina vinner upphandling i Sörmland för 2,6 miljarder SEK

Nobina får förnyat förtroende av Sörmlandstrafiken att fortsatt utveckla och driva busstrafiken i Sörmland. Det totala värdet av kontrakten beräknas till ca 2,6 miljarder SEK över avtalstiden som är 10 år. Trafiken är planerad att starta i augusti 2019 och omfattar totalt 145 bussar.

Nobina breddar sin position och förmåga att erbjuda helhetslösningar för elbussar på den svenska marknaden och bidra till en tystare och renare kollektivtrafik. Genom det nya avtalet kommer stadstrafiken i Nyköping, Katrineholm och Flen att trafikeras helt av elbussar. Satsningen är en del av Sörmlandstrafikens tydliga fokus på en emissions- och fossilfri kollektivtrafik. 

– Vi är stolta över det utökade förtroendet av Sörmlandstrafiken, att få fortsätta att utveckla trafiken i Sörmland och samtidigt bidra till en tystare och renare kollektivtrafik när vi nu etablerar elbusstrafik i större skala, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige

Upphandlingen har satt ett stort fokus på kundnöjdhet och punktlighet med tydliga incitament för att fler och nöjdare resenärer och samtliga fordon kommer vara fossilfria samtidigt som det kommer finnas Wi-Fi och USB-laddning. 

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 14 maj 2018.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018, kl. 14:50.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024