1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Ruter förlänger avtal med Nobina och satsar på...

Ruter förlänger avtal med Nobina och satsar på elbussar

Nobina får förlängt förtroende av Ruter i Oslo. Genom optionsförlängningen möjliggörs samtidigt en satsning på elbussar och en övergång till fossilfria drivmedel. Avtalen Oslo Vest och L25 förlängs med två och ett halvt respektive tre år, fram till april 2022 och 2023. Det samlade värdet av förlängningen uppskattas till ca 800 miljoner NOK. Totalt handlar det om 92 tursatta bussar varav 20 elektriska ledbussar.

Övergången till elektriska ledbussar i Oslo Vest kommer ske gradvis under 2019. Under perioden kommer även en omställning till fossilfria drivmedel att ske i syfte att ytterligare minska utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del i Ruters ambition om att tillsammans med operatörerna bidra till en fossil- och utsläppsfri kollektivtrafik och bättre luftkvalité.
– Nobina är både stolta och glada över det fortsatta förtroendet och samarbetet med Ruter. Detta samtidigt som vi bidrar till nya miljövänliga lösningar och teknik till Osloregionen, där vi som en av Norges första operatörer bidrar till att etablera eldrift i större skala, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd Nobina.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018, kl. 17:15.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024