1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Green Bond Impact report 2019 – Nobina redovisar...

Green Bond Impact report 2019 – Nobina redovisar miljövinsterna från sin gröna bussobligation

I februari 2019 emitterade Nobina en grön obligation om 500 MSEK - den första i Norden kopplad till kollektivtrafiken. Nyligen publicerades 2019 års rapport och visar att den gröna finansieringen har lett till minskade utsläpp om 8 250 ton koldioxid under det första året.

Den gröna bussobligationen hade vid rapportens publicering finansierat bland annat 50 helelektriska bussar och 90 bussar som helt drivs av fossilfria drivmedel med ytterligare 4 elbussar som inväntar leverans.

Bara under 2019 har utsläppen reducerats med 8 250 koldioxidekvivalenter jämfört med bussar drivna med fossila drivmedel. En siffra som motsvarar de årliga utsläppen från 3 500 personbilar. Samtidigt och kanske den största effekten är att 8,5 miljoner fossilfria resor har genomförts med de 140 bussar som finansierats genom den gröna obligationen.

− Detta är ett väldigt konkret och tydligt exempel på hur hållbarhet är en integrerad del av vår strategi och hur kollektivtrafiken möter samhällets klimatmål och flera av vår tids stora framtidsutmaningar – i form av trängsel, luftkvalitet, användande av gatumark och behov av smart mobilitet, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina.

− Men också ett tydligt bevis på hur näringslivet och grön finansiering kan påskynda omställningen av samhället och bidra till att vi snabbare uppnår en 100% fossilfri kollektivtrafik i Norden, fortsätter Magnus Rosén.

Inför emissionen granskades det gröna ramverket av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero som gav Nobina högsta betyget, ”Dark Green”. Idag drygt ett år senare har likviden i sin helhet investerats i nya elbussar och bussar som går på förnybara drivmedel.

Green Bond Impact Report 2019

Nobinas hållbarhetsstrategi och arbete i Hållbarhetsrapporten 2019/2020

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024