1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina fortsätter att växa i Finland – nytt...

Nobina fortsätter att växa i Finland – nytt kontrakt i Åbo

Åbo stad har i ett nytt kontrakt gett Nobina förtroendet att driva och utveckla stadstrafiken i Åboregionen. Kontraktet har ett värde på dryga 71 miljoner EUR över 8 år med möjlighet till två optionsår. Fokus för kontraktet är hållbarhet och miljö.

Trafikstart sker i juli 2021. Totalt innefattar kontraktet 42* helt elektriska boggibussar. Detta innebär högre komfort och hållbarhet både ombord på bussen likväl som för stadsmiljön som helhet då elbussarna är tysta och emissionsfria. Samtliga bussar är dessutom utrustade med USB och infotainment, vilket gör att resenärerna enkelt får tillgång till tydlig och relevant information om sin resa.

Vi är stolta över att Åbo stad ger oss förtroendet att driva stadsbusstrafiken i Åboregionen. Det här kontraktet innebär bland annat att vi får möjlighet att fördjupa vårt kunnande kring elbussar och att vi får bidra till en ännu mer hållbar kollektivtrafik, säger Petri Auno, vd Nobina Finland.

* Tilldelningen av kontraktet både ersätter och kompletterar den ursprungliga upphandling som kommunicerades den 14 januari 2020.

https://www.nobina.com/sv/press/pressreleaser/nobina-vinner-nytt-omrade-i-finland/

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med 16 september 2020.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024