1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina ingår avtal om akut tågersättning för...

Nobina ingår avtal om akut tågersättning för Öresundstågen

I ett nytt avtal om tågersättning för oplanerade avbrott i Öresundstågens trafik kommer ett nära samarbete mellan SJ Öresund, Bergkvara buss och Nobina att skapa förutsättningar för snabba lösningar med resenärerna i främsta fokus.

Från december 2020 kommer SJ Öresund att ansvara för drift och underhåll av Öresundstågen. För att kunna lösa behov av ersättningstrafik vid oplanerade trafikavbrott, ingår nu SJ Öresund avtal med Nobina och Bergkvara buss. Avtalet innebär ett nära samarbete mellan de tre parterna där respektive part bidrar med sin expertis. Genom ett proaktivt arbete kommer Nobina att ha tydlig fokus på att skapa förutsättningar som möjliggör korta inställelsetider samt ger tydlig och relevant information till resenärerna.

– När ett avbrott i trafiken inträffar är det viktigaste för resenären att direkt få tydlig och relevant information om vilka andra resalternativ som finns. Det minskar stress och gör att resenären, trots en oväntad störning, ges goda förutsättningar att kunna fortsätta sin resa. Ytterligare en viktig faktor är självfallet också att ersättningstrafiken snabbt finns på plats, så att resenären har möjlighet att nå sitt slutmål i tid, säger Bahez Rashid, affärschef för Nobina Extratrafik.

Avtalet för akut tågersättning innefattar lösningar för ersättningstrafik för alla oplanerade trafikavbrott för Öresundstågen inom de närmaste 48 timmarna. Uppdraget blir ett komplement till den upphandling som Nobina vann tidigare i år, där Nobina fick förtroende av Skånetrafiken att samordna all planerad ersättningstrafik för den spårbundna trafiken inom Öresunds- och Pågatågssystemet.

Avtalet för akut tågersättning löper under fyra år med möjlighet till förlängning.

Dokument

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024