1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina publicerar preliminärt resultat för andra...

Nobina publicerar preliminärt resultat för andra kvartalet 2020/21

Till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna för det andra kvartalet 2020/21, publicerar Nobina idag sitt preliminära resultat.

Som en följd av kraftfulla åtgärder, snabb omställning och retroaktiva intäkter från det första kvartalet 2020/21 har marknadens resultatförväntningar överträffats. I kvartalet förväntas omsättningen växa med 1,4% jämfört med samma period föregående år och det justerade resultatet före skatt väntas öka med 46 MSEK. Omsättningen i kvartalet förväntas bli 2 564 MSEK, och justerat EBT* 153 MSEK.

Bakgrunden till resultatförbättringen beror i huvudsak på retroaktiva intäkter (27 MSEK) från avslutade avtalsförhandlingar, där bolaget nått överenskommelser med majoriteten av uppdragsgivarna gällande hantering av pandemins effekter. Samtidigt har Samtrans Omsorgsresor genomfört en omfattande omställning för att möta samhällets behov av mobila teststationer för Covid-19. Detta sammantaget med den snabba omställningen som bolaget genomfört avseende kostnadskontroll och effektiviseringar bidrar till den samlade resultatförbättringen. Slutligen stärks resultatet även av positiva effekter från kontraktsmigrering i Norge och Finland.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den slutliga rapporten för andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 30 september 2020 kl. 08:00 CEST. Nobina kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för det andra kvartalet har publicerats.

*Justerat för intäkter, kostnader och avskrivningar relaterade till förvärvsrelaterade redovisningseffekter.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 15:10.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024