1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner tredje upphandlingen i region...

Nobina vinner tredje upphandlingen i region Norrbotten

Nobina vinner sitt tredje kontrakt på kort tid i region Norrbotten, när Länstrafiken i Norrbotten beslutar att ge Nobina förtroendet att utveckla lokaltrafiken i Piteå kommun samt lokal beställningstrafik med inriktning på skolor. Kontraktet omfattar 13 tursatta bussar och har ett totalt värde på 150 MSEK över avtalstiden på tio år.

Kontraktet innefattar regiontrafik på tio stomlinjer i Piteå kommun samt beställningstrafik med syfte att tillgodose kommunens behov av skolresor till och från aktiviteter som bad, idrott och utflykter.

Nobinas ambition är att varje resenär alltid ska känna sig välkommen ombord och att erbjuda trygga och hållbara resor. Samtliga fordon är förberedda för att helt kunna drivas med fossilfria drivmedel och är utrustade med USB-uttag. Upphandling och samtliga fordon följer även Bus Nordics branschgemensamma rekommendationer, vars syfte är att skapa en mer hållbar, kostnadseffektiv och attraktiv kollektivtrafik.

− Vi är mycket stolta över att få utöka vårt samarbete med Länstrafiken i Norrbotten och Piteå kommun. Att få vara med och bidra till att skolelever kan ta sig till och från studier och aktiviteter på ett hållbart och tryggt vis känns betydelsefullt, och vi ser mycket fram emot att under kommande tio år få möjlighet att utveckla och skapa en ännu attraktivare kollektivtrafik, säger Henrik Dagnäs, vd Nobina Sverige.

Trafikstart är planerad till juni 2021.

Fakta Bus Nordics branschgemensamma avtalsrekommendationer

Bus Nordic och de gemensamma avtalsrekommendationerna är framtagna av Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik, en samverkan mellan alla aktörer inom svensk kollektivtrafik med det övergripande målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel och antalet resande.

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024