1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Green Bond Impact report 2020 – Nobina redovisar...

Green Bond Impact report 2020 – Nobina redovisar miljövinsterna från sin gröna obligation

I februari 2019 emitterade Nobina en grön obligation om 500 MSEK - den första i Norden kopplad till kollektivtrafiken. Nobina har dessutom i mars 2021 framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån. Idag publicerades 2020 års rapport och visar att den gröna finansieringen har lett till minskade utsläpp om 8 127 ton koldioxidekvivalenter under det andra året.

Den gröna obligationen hade vid rapportens publicering finansierat bland annat 54 helelektriska bussar och 97 bussar som helt drivs av fossilfria drivmedel. Utöver dessa har Nobina även beställt ytterligare 28 elbussar som inväntar leverans och som kommer finansieras av tilläggsemissionen från mars 2021 och därmed bidra till ännu större miljövinster framöver.

Bara under 2020 har utsläppen reducerats med 8 127 koldioxidekvivalenter jämfört med bussar drivna med fossila drivmedel. En siffra som motsvarar de årliga utsläppen från 3 400 personbilar. Samtidigt och kanske den största effekten är att 6 miljoner fossilfria resor har genomförts under året med de 151 bussar som finansierats genom den gröna obligationen.

− Detta är ett tydligt bevis på hur näringslivet och grön finansiering kan påskynda omställningen av samhället och bidra till att vi snabbare uppnår en 100% fossilfri kollektivtrafik i Norden. Men det är också ett väldigt konkret exempel som återigen påminner om hur hållbarhet är en integrerad del av Nobinas strategi och hur kollektivtrafiken möter samhällets klimatmål och flera av vår tids stora framtidsutmaningar, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina.

Inför den initiala emissionen granskades det gröna ramverket av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero som gav Nobina högsta betyget, ”Dark Green”.

Green Bond Impact Report 2020

Nobinas hållbarhetsstrategi och arbete i Hållbarhetsrapporten 2020/2021

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024