1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina förvärvar Telepass och blir ledande i...

Nobina förvärvar Telepass och blir ledande i Sverige inom omsorgsresor

Nobina AB (”Nobina”) ingår avtal om att förvärva 100% av Telepass AB (”Telepass”) som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till fortsatt tillväxt och breddning av erbjudandet i såväl Sverige som Danmark. Köpeskillingen består dels av en fast köpeskilling om 150 MSEK, dels en möjlig prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om högst 45 MSEK under kommande 3 år.

Telepass har under de senaste åren vuxit kraftigt och med god lönsamhet i Skåneregionen. Den årliga tillväxttakten (CAGR) sedan 2017 har uppgått till cirka 67 procent. Under räkenskapsåret 2020 uppgick omsättningen till ca 350 MSEK med en EBITDA om ca 60 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent. Kontrakten följer branschpraxis och är i regel fyra år långa.

Nobinas vd och koncernchef, Magnus Rosén, kommenterar: ”Vi är enormt glada och stolta över att kunna stärka vår verksamhet inom omsorgsresor ytterligare tillsammans med Telepass och dess starka grundare, ledningsteam och anställda. Genom kombinationen av Samtrans, Göteborgs Buss och Telepass skapar vi marknadens ledande leverantör med fokus på omsorgsresor. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta att utveckla vårt erbjudande till samhället med gemensamma krafter.”

Genom förvärvet har Nobina etablerat en nationell aktör inom omsorgsresor med hög närvaro i samtliga tre storstadsregioner i Sverige. Nobina samlar verksamheterna under Samtrans med ambitionen att erbjuda samhället resurseffektiva lösningar av hög kvalitet med förutsättningar till att kunna driva på omställningen till fossilfria transporter, även inom omsorgsresor.

Petra Axelsson, ansvarig för M&A, på Nobina kommenterar: ”Telepass är ett bra exempel på ett företag som passar utmärkt in i vår förvärvsstrategi. Ett välskött företag som tillsammans med Nobina kan fortsätta att utvecklas positivt. Vi undersöker alltid möjligheter till förvärv där vi kan addera värde och skapa lönsam tillväxt, oavsett om det handlar om generationsväxlingar, tillgång till ny kompetens och/eller kapital.”

Tomas Hansson, vd för Samtrans kommenterar: ”Med sitt gedigna kunnande inom omsorgsresor, sin starka närvaro i Skåne och goda lönsamhet passar Telepass perfekt in i Nobinas satsning på omsorgsresor. Tillsammans med Göteborgs Buss och Samtrans har vi nu etablerat den ledande aktören med fokus på omsorgsresor. Det ger oss nya förutsättningar att hjälpa samhället att möta de utmaningar som finns idag – inte minst genom förbättrad kvalitet och resurseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Telepass grundare, ledning och anställda utveckla vår verksamhet inom omsorgstrafik.

Otto Svensson, grundare och vd för Telepass kommenterar: ”Vi är mycket glada över att vi nu kommer att verka tillsammans med Samtrans som är en stor, långsiktig och mycket välskött aktör. Vi ser positivt på viljan att behålla Telepass som ett eget dotterbolag i koncernen för att ta tillvara bolagets styrkor på bästa sätt och ser fram emot att tillsammans med Samtrans driva utvecklingen av omsorgsresor i Sverige.

Köpet, som bl.a. är villkorat av ett godkännande av Konkurrensverket, förväntas slutföras den 1 juli 2021.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-06 kl. 08.30.

Om Telepass

Telepass grundades 2008 av säljarna Otto Svensson och Staffan Einarsson och utför huvudsakligen persontransporter såsom färdtjänst, sjukresor, skolresor och skolskjuts på uppdrag av regioner och kommuner. Därutöver bedriver verksamheten beställningstrafik med buss under varumärket Sydbuss. Bolaget förfogar över cirka 350 fordon och sysselsätter 465 personer. Huvudkontoret ligger i Kristianstad med driftsenheter i Ystad, Helsingborg, Vaggeryd, Sävsjö och Olofström.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024