1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina vinner stort kontrakt i centrala Göteborg

Nobina vinner stort kontrakt i centrala Göteborg

Nobina får genom ett nytt kontrakt förtroende av Västtrafik att driva och utveckla delar av stadstrafiken i centrala Göteborg samt trafik i det närliggande området Angered med omnejd. Kontraktet innebär ett utökat samarbete med Västtrafik och har ett totalt värde på drygt 2,1 miljarder SEK under avtalstiden på tio år.

Sedan tidigare har Nobina flera trafikavtal tillsammans med Västtrafik och det nya kontraktet innebär därmed både ett utökat samarbete och en kraftigt utvidgad trafik. Totalt innefattar kontraktet cirka 80 tursatta bussar, varav den absoluta majoriteten är fabriksnya elbussar. Trafikstart för stadstrafiken sker i juni 2022, åtföljt av ytterligare en trafikstart för trafik i närliggande områden i juni 2023.

Nobinas löfte är att alltid erbjuda resenärerna resor som är välkomnande, trygga och hållbara. Samtliga fordon har lågt insteg, wi-fi, USB-uttag och är utrustade med trygghetskameror. Dessutom kommer all stadstrafik genomgående att drivas uteslutande på el.

Vi är väldigt stolta över att Västtrafik vill ge oss ett utökat förtroende och tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla en attraktiv och hållbar kollektivtrafik, säger Henrik Dagnäs, vd på Nobina Sverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 26 april 2021.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2021-04-16, kl. 12:15.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024