1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Ny rapport analyserar kollektivtrafikens...

Ny rapport analyserar kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin

Kollektivtrafiken har skakats om av pandemin. Kollektivtrafikbarometern visar att den totala marknadsandelen har sjunkit från 32 procent till 21 procent, men samtidigt har 70 procent av resenärerna fortsatt resa som vanligt. Kollektivtrafiken är fortsatt ett av de viktigaste verktygen för att möta klimatutmaningar och trängsel i växande städer. Nobina har i en ny rapport samlat och analyserat viktiga data för att förstå hur kollektivtrafiken ska möta framtida utmaningar med nya resmönster, mer hemarbete och nya förväntningar.

− Det finns många uppfattningar om hur pandemin kommer att påverka människors beteenden över tid. Här ryms allt ifrån uppfattningar om att städerna kommer avfolkas till att resandet kommer att minska dramatiskt. Vi bestämde oss tidigt under pandemin för att samla in data till stöd för en robust analys som grund för antaganden om framtiden. Vikten av forskning och kunskap kan inte nog understrykas i den förändring som samhället nu delvis står inför, säger Daniel Mohlin, marknadschef på Nobina.

− En av våra viktigaste slutsatser från detta år är kollektivtrafikens avgörande betydelse, även genom svåra kriser. Trots mycket tuffa restriktioner och rekommendationer från myndigheterna om att stanna hemma och sluta resa kollektivt, så har resandet aldrig minskat mer än 50 procent. Det visar hur fundamental kollektivtrafiken är för samhället och vilka nyttor den skapar för många människor som inte har ett alternativ, säger Daniel Mohlin.

Den främsta orsaken till att resandet har minskat under pandemin är det ökade distansarbetet. Enligt en undersökning från LO varken kan eller får dock inte 90 procent av deras medlemmar arbeta hemifrån. Även SCB:s arbetskraftsundersökning vittnar om att många människor inte har möjlighet att arbeta hemifrån – 65 procent av Sveriges yrkesverksamma befolkning har inte jobbat hemma mellan juni 2020 och februari 2021. Det finns inte heller några tecken på att skolelever kommer att sluta resa kollektivt, en grupp som redan idag står för majoriteten av resandet i delar av landet.

− Mycket tyder på att resenärer som kan och får arbeta hemifrån väljer ett mer flexibelt resande i framtiden. Data från pandemin visar att morgonrusningen har glesats ut över en längre period på morgonen. Resandet under den högst belastade timmen i morgonrusningen har minskat med hela 20 procent, det gör att resenärerna förväntar sig att kollektivtrafiken anpassas därefter, och att arbetspendlingen är effektiv under fler timmar av dygnet, säger Daniel Mohlin.

Studier från New York och Seattle visar att politiska beslut om att bibehålla eller förändra utbudet i kollektivtrafiken fortsatt är den mest avgörande faktorn för om resenärerna vill återvända till kollektivtrafiken eller inte. För de resenärer som kan välja färdsätt är det fortsatt korta restider och ett stort utbud av kollektivtrafik som är avgörande. Kortsiktigt måste kollektivtrafiken återställa förtroendet genom trygghetshöjande åtgärder som handsprit eller extra städning och tydligt kommunicera värdet av dem.

Pandemin spås öka resenärernas förväntningar på trygghet ombord på bussen liksom att kollektivtrafiken anpassas efter den snabba digitala utvecklingen. Bland annat ställer utvecklingen krav på nya biljettyper och kombinerade mobilitetstjänster.

Hela rapporten finns bifogad.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024