1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Samtrans får fortsatt förtroende för testning av...

Samtrans får fortsatt förtroende för testning av Covid 19

Nyligen avslutades Folkhälsomyndighetens upphandling av nationell storskalig testning av covid-19 och det står nu klart att Infosolutions i samarbete med Samtrans Omsorgsresor och Apoteket får fortsatt förtroende. Avtalet sträcker sig fram till december 2021 med möjlighet till förlängning 4x3 månader.

Tidigt i våras inleddes en snabb omställning inom Nobinas dotterbolag Samtrans Omsorgsresor. När pandemin var ett faktum utbildades 90 Samtransförare i smittskydd för att hjälpa vården med transporter av covid-19-smittade personer. I samarbete med Försvarsutbildarna gjordes 10 000 transporter, och den ordinarie ambulanssjukvården kunde få en viktig avlastning.

I nästa skede togs initiativ till mobila teststationer i samarbete med Infosolutions och regionerna, för att snabbt få igång storskalig testning. Ett arbete som vuxit till en viktig pusselbit i samhällets testkapacitet för covid-19.

Idag finns över 240 teststationer tillsammans med mobila provtagningsbilar i de flesta regionerna i Sverige, med en kapacitet för över 20 000 tester per dag.

I upphandlingen från Folkhälsomyndigheten ingår underleverantörer i samarbetet med Infosolutions där Samtrans sedan starten i våras ansvarar för bussar, personal, logistik och distribution av test-kit.

− Vi är stolta över det här utökade förtroendet, att få bygga vidare på samarbetet med Infosolutions och Folkhälsomyndigheten med nationell tillgänglighet och testkapacitet. Redan idag har vi fler än 240 mobila teststationer över hela landet och dagens besked ger en ökad förmåga till testning, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor.

Alex Stendahl, vd på Infosolutions fortsätter:

− Pandemin har krävt stora insatser från samhällets aktörer och jag är tacksam för att vi är många som jobbar tillsammans under den här dramatiska tiden. Nu fortsätter vårt arbete med att testa för pågående infektion.

− Det här är fortsättningen på en imponerande omställning som skedde under våren, till att i allt större utsträckning stötta regionerna med logistik och ökad testning. En beredskap som hjälper samhället att klara tuffa utmaningar, säger Magnus Rosén, vd och koncernchef. 

Samtrans Omsorgsresor AB är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Samtrans Omsorgsresor ca 1,7 miljoner personresor, framförallt på uppdrag av kommuner och landsting. Samtrans har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt har svårigheter att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Sedan april 2020 har Samtrans Omsorgsresor tillsammans med samarbetspartner, etablerat och bemannat ca 240 mobila provtagningsenheter för covid-19 i hela landet.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024