1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Stora regionala skillnader i resandet under...

Stora regionala skillnader i resandet under pandemin

Nobina Technology har analyserat över 70 miljoner sökningar i reseplaneraren Res i Sthlm. Resultatet visar att resenärerna har tagit till sig av uppmaningarna att undvika att resa med kollektivtrafiken. Samtidigt finns stora regionala skillnader i hur människors resande tycks ha förändrats. Ny statistik visar att sökbeteenden i Stockholms innerstadsområden har minskat kraftigt, medan sökbeteenden i flera kranskommuner är mindre påverkade.

− Under pandemiåret 2020 minskade sökningarna efter resor i kollektivtrafiken med 27 procent, vilket är ytterligare ett kvitto på att resandet har minskat. Tydligast är minskningarna vid 8.00 på morgonen och 17.00 på eftermiddagen vilket tyder på ett ändrat resebeteende till följd av hemarbete och uppmaningar om att undvika trängsel. Resandeminskningen är dock inte jämnt fördelad över hela länet, säger John Strand, vd för Nobina Technology.

I innerstadsområden som Östermalm och Norrmalm har antalet resesökningar minskat till nära hälften. Även i Solna, Sigtuna och på Lidingö syns tydliga förändringar i sökbeteendet med ca 40 procent färre sökningar. I Haninge har sökningarna påverkats i minst utsträckning med endast 15 procent färre sökningar. I Nynäshamn, Tyresö, Järfälla, Upplands Bro respektive Rinkeby-Kista har sökningarna minskat endast med mellan 17–20 procent.

− Vi kan också se att antalet sökningar efter resor har stigit kraftigt i flera områden under pandemins andra våg jämfört med i våras. Även i detta fall finns stora regionala skillnader mellan kommuner och stadsdelar, säger John Strand.

Utöver analyser av resenärernas sökbeteenden genomför Nobina dagliga beläggningsanalyser som visar antalet resenärer ombord på samtliga bussavgångar som utförs av Nobina. På så sätt får Nobina värdefulla varningssignaler om avgångar eller linjer som riskerar att drabbas av trängsel. Även i dessa beläggningsanalyser bekräftas det faktum att resandet har förändrats till följd av kraftfulla uppmaningar om hemarbete och att avstå från icke nödvändiga resor.

− Pandemin har inneburit helt nya resvanor för många människor. Det är centralt att förstå det nya resandet för att kunna planera trafik och framtida busslösningar, men det är också avgörande för att kunna minska trängseln och därmed risken för smittspridning inom kollektivtrafiken, säger John Strand.

Fakta

Appen Res i Sthlm är Stockholms första reseplanerare. Appen har 150 000 unika användare dagligen och 460 000 unika användare i månaden spridda över hela Stockholms län. Varje dag görs omkring 280 000 sökningar i appens reseplanerare. Analysen är framtagen i samarbete med Sopra Steria.

Analysen i sin helhet går att ta del av i bifogad presentation.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024