1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina meddelar utfall av röstningsförfarande...

Nobina meddelar utfall av röstningsförfarande samt löser in resterande obligationer

Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024, (”Obligationerna”).

Det röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för Obligationerna, vilket så som meddelat i tidigare pressmeddelande initierades den 10 maj 2022, är nu avslutat. Obligationsinnehavarna har röstat för den begärda villkorsändringen.

Nobina avser nu att lösa in samtliga utestående Obligationer i förtid, i enlighet villkoren (så som ändrade). Inlösen av Obligationerna kommer att ske den 10 juni 2022 och inlösensbeloppet för respektive Obligation kommer att uppgå till 101 procent av det nominella beloppet. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 2 juni 2022.

I samband med förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer samt därefter cancelleras.

Nobina kommer även att skicka en formell underrättelse om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024