1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. 18 miljoner fler resor med ökad framkomlighet

18 miljoner fler resor med ökad framkomlighet

Bristande framkomlighet och ökade restider är en av de största utmaningarna för kollektivtrafiken i hela Norden. En utmaning som påverkar människors vilja att resa tillsammans, vår förmåga att bygga hållbara samhällen och inte minst möjligheten att nå gemensamma klimatmål. Dessutom leder det till ökade kostnader. I en ny rapport har Nobina tillsammans med samhällsbyggnadsföretaget Tyréns genomfört en omfattande analys av 40 miljarder GPS-datapunkter från Sveriges busstrafik. Rapporten visar på framkomlighetsbrister och vilken potential det finns i att förbättra människors restider. Sammantaget bedöms att bara i Sverige skulle upp till 18 miljoner fler resor i kollektivtrafiken göras om framkomligheten förbättrades.

BTR bus in Skåne

Rapporten illustrerar hur bättre framkomlighet för busstrafiken bedöms kunna minska kostnaderna och öka biljettintäkterna med sammantaget nära 800 miljoner kronor varje år. Om den negativa utvecklingen i stället fortsätter och restiderna blir ännu längre bedöms trafikens kostnader öka och trafikens intäkter minska med sammantaget över en miljard kronor varje år.
Samtidigt visar rapporten att det finns betydande potential att hitta finansiering för många av framtidens framkomlighetsåtgärder om samverkan mellan berörda parter görs på rätt sätt.

Visste du att bara i Sverige bedöms:

  • bättre framkomlighet och kortare restider minska kostnader och öka biljettintäkter med sammantaget 800 000 SEK per år.
  • en fortsatt negativ utveckling, där restiderna blir längre, leda till att trafikens kostnader ökar och trafikens intäkter minskar med sammantaget 1 035 234 000 SEK per år.
  • en sammantagen potential om 1,8 miljarder finnas i ökad framkomlighet varje år. Ingen hänsyn har tagits till lägre fordonskostnader eller besparingar genom ökad effektivitet.

Goda exempel på åtgärder som förbättrar

Det finns mycket som går att göra för att förbättra framkomligheten i kollektivtrafiken. Allt från att sätta upp en skylt till att justera tidtabeller eller bygga nya trafikkoncept. Data och beräkningar är baserade på exempel från olika platser i Sverige, men utmaningar, lärdomar och slutsatser är lika relevanta för hela Norden.
Här lyfter vi fram några av de åtgärder och slutsatser som har identifieras. Fler exempel och mer detaljer hittar du i Framkomlighetsrapporten 2023.

Vill du veta mera? Kontakta David Erixon, kommunikationschef
david.erixon@nobina.se   tel. +46 72 967 02 84

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024