1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Satsning på hållbarhet ger 80 procent minskade...

Satsning på hållbarhet ger 80 procent minskade utsläpp

I nära samarbete med HSL genomför Nobina en omställning av drivmedel där tre miljoner liter diesel ska bytas mot biodrivmedel. En omställning som innebär att de totala koldioxidutsläppen, jämfört traditionell diesel med biodiesel, i Helsingfors kommer att minska med 80 procent på bara ett år.

Den totala minskningen av koldioxidutsläppen motsvarar lika mycket som 51 bilresor mellan finska Nuorgam i norr till Finlands sydligaste spets Tulludden. Omställningen är ett steg mot Nobinas mål att senast 2030 leverera hållbara resor som är 100 procent fossilfria.

− Nobina driver utvecklingen av fossilfria resor och jag är stolt över att vi i samarbete med HSL arbetar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Hållbart resande är även något som vi lovar våra resenärer. Omställningen är ett tydligt exempel på hur vi arbetar för att upprätthålla och uppfylla det löftet, säger Petri Auno, vd Nobina Finland.

− På Nobina är hållbarhet en självklarhet och det gläder mig att vi liksom HSL har tydliga mål om hållbarhet, där vi nu tillsammans jobbar för att göra målen till verklighet, säger Peter Avenberg, ansvarig hållbarhet Nobina.  

Omställningen från traditionell diesel till biodrivmedel kommer omgående att inledas.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024