1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Omsorgsresor

Omsorgsresor

Med förvärvet av Samtrans 2018 etablerade vi en stark position inom omsorgsresor, ett område där vi med Samtrans ledande position som bas har goda förutsättningar att fortsätta vår lönsamma tillväxt, såväl organiskt som genom nya förvärv. Samtrans i Stockholmsregionen, Göteborgs Buss i Västsverige och Örslev på danska Själland utgör idag våra verksamheter inom omsorgsresor. Bolagen tillhandahåller bland annat skolskjutsar, anpassad kollektivtrafik, resor till och från daglig verksamhet, sjukresor och resor för personer i rullstol. Bland uppdragsgivarna finns kommuner, regioner, privata vårdgivare och skolor, men de som åker med bussarna är människor med särskilda behov.

Vi vill bidra till ett inkluderande samhälle och fortsätta erbjuda resor som präglas av stor omsorg, trygghet och kvalitet.
Tomas Hansson, VD Samtrans

- Kollektivtrafik med specialfordon är ofta en förutsättning för att dessa personer ska kunna få en fungerande vardag och möjlighet att inkluderas i samhället, säger Tomas Hansson, VD på Samtrans.

Som ett resultat av en ökad debatt om delaktighet och allas möjlighet till inkludering har samhällets efterfrågan på dessa tjänster ökat under det senaste decenniet. Samtrans är ledande i Stockholmsregionen och har Sveriges största verksamhet inom omsorgsresor. Bolaget har under de senaste åren investerat för att höja den egna kvaliteten ytterligare, vilket lett till flera vunna upphandlingar och förlängningar av avtal.

– Vårt starka fokus på kvalitet och omsorg är viktiga faktorer för såväl vår framgång som för dem som reser med bussarna. Vi ser en ökad efterfrågan på våra kvalitativa tjänster, både i Stockholmsregionen och i övriga Sverige. Förvärvet av Göteborgs Buss var ett viktigt steg för att erbjuda regionerna i väst våra tjänster.

Med förvärvet av Samtrans 2018 etablerade vi en stark position inom omsorgsresor, ett område där vi med Samtrans ledande position som bas har goda förutsättningar att fortsätta vår lönsamma tillväxt, såväl organiskt som genom nya förvärv.

Covidtestning

Samtrans väletablerade kontaktnät över hela Sverige tillsammans med erfarenheten av omsorg och logistik bidrog också till att bolaget snabbt kunde ställa om verksamheten under covid-19-pandemin, då den ordinarie verksamheten till stor del sattes på paus. I nära samarbete med privata aktörer och regioner och på uppdrag av Folkhälsomyndigheten etablerades närmare 300 teststationer för covid19 i Sverige. Dessutom, när situationen med smittspridningen var som mest akut i Stockholm våren 2020, genomfördes närmare 10 000 transporter av konstaterat covid-19-smittade patienter. Detta utfördes på uppdrag av region Stockholm för att avlasta den ordinarie ambulanssjukvården. Samtrans snabba och framgångsrika omställning i en utmanande tid tillsammans med starka långsiktiga trender på marknaden för omsorgstrafik skapar gynnsamma förutsättningar för Nobina att fortsätta växa inom området, såväl organiskt som genom förvärv, och omfattar såväl omsorgsresor som hälsorelaterad trafik och andra angränsande områden.

- Vårt marknadsledande erbjudande med fokus på kvalitet och service utgör en stark bas för dessa ambitioner. Vi fortsätter bidra till ett inkluderande samhälle och att erbjuda resor som präglas av stor omsorg, trygghet och kvalitet, avslutar Tomas Hansson.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2023