1. Nobina /
  2. Om oss /
  3. Omsorgsresor /
  4. En viktig omställning

En viktig omställning för samhällets bästa

Samtrans omsorgsresor utför ett normalt år cirka 1,7 miljoner personresor, framför allt på uppdrag av kommuner och regioner. Bolaget har en stark samhällsbärande roll genom att finnas till för människor som på olika sätt inte har möjlighet resa med den allmänna kollektivtrafiken. Under covid-19-pandemin har Samtrans samhällsansvar vuxit inom nya områden.

Snabb omställning

– När pandemin tog fart våren 2020 inledde vi en snabb omställning. 90 av våra förare utbildades i smittskydd för att hjälpa vården med transporter av covid-19-smittade personer. I samarbete med Försvarsutbildarna gjordes sedan 10 000 transporter, och den ordinarie ambulanssjukvården fick viktig avlastning, säger Tomas Hansson, VD för Samtrans.

Det innebar samtidigt starten på ett annorlunda år för Samtrans. I nästa skede togs initiativ till mobila teststationer i samarbete med labbföretaget Infosolutions och landets regioner för att snabbt få igång en nationell storskalig testning. Ett arbete som vuxit till en viktig pusselbit i samhällets testkapacitet för covid-19. I slutet av februari 2021 fanns sammanlagt cirka 290 teststationer och mobila provtagningsbilar i 13 av landets 21 regioner, från Malmö till Kiruna, med en kapacitet på över 20 000 tester per dag.

En otrolig utveckling

Eric Steijer, marknadschef för Samtrans:

– Det är en otrolig utveckling och inte något vi kunde ana när vi startade vår första mobila teststation i Stockholm i början av april. Nu har vi över 900 medarbetare sysselsatta med olika covid-19-relaterade aktiviteter. Vi har fått rekrytera, bland annat från branscher med vikande efterfrågan såsom hotell, restaurang och flyg. Arbetet med nationell storskalig testning kommer fortsätta under överskådlig tid. I februari 2021 vann Samtrans tillsammans med Infosolutions och Apoteket, Folkhälsomyndighetens upphandling om nationell storskalig provtagning i upp till ytterligare två år. Även andra uppdrag med koppling till pandemin har tillkommit. Samtrans genomför assisterad provtagning i Östergötland och Stockholm, ansvarar för inköp och paketering av upp till 100 000 provtagningskit varje vecka samt bistår Apoteket med transporter. Dessutom genomförs antigentester (snabbtester) åt arbetsgivare som vill spåra covid-19 på arbetsplatser, och nyligen inleddes provtagning på Arlanda för ankommande resenärer. Under våren 2021 hanterar Samtrans också logistik för pågående vaccinationer av covid-19.

– Att vi lyckats möta alla dessa behov beror på den entreprenörsanda som finns i hela bolaget, vilket möjliggjort en snabb anpassning till nya förutsättningar. Vi är nu en given partner vid provtagning och bemanning av sjukvårdspersonal i en prövande tid, säger Eric Steijer.

Samtidigt har Samtrans fortsatt att utveckla sin kärnverksamhet inom omsorgsresor. Flera nya trafikupphandlingar har vunnits och genom förvärvet av Göteborgs Buss skapas möjligheter till synergier och geografisk expansion.

– Vi har sedan tidigare ett samarbete med Göteborgs Buss, bland annat har de bistått oss som underleverantör för teststationer. Jag ser fram emot att gemensamt fortsätta växa och utveckla våra verksamheter för både kunder och samhället, avslutar Tomas Hansson.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024