1. Nobina /
  2. Våra erbjudanden /
  3. Nobina Bus /
  4. Våra initiativ och utveckling /
  5. Trygghet och säkerhet

Trygga och säkra resor

Våra trygghet- och säkerhetsprodukter återspeglar våra värderingar och resenärslöfte. Vi på Nobina tar ansvar för säkerheten och bryr oss om dig som resenär så att du får en trygg resa.

Vårt trygghets- och säkerhetsarbete finns naturligt i våra vardagliga rutiner och processer. För oss är det självklart att fler skall få dra nytta av våra erfarenheter, vår förmåga till innovation och smarta lösningar, så fler får resa tryggt och säkert.

Resenär- och medarbetarsäkerhet

Trygghetskamera – live

En funktion som möjliggör att i realtid kunna titta på vad som sker i bussen. En utmärkt funktion för trafikledningscentraler som vill öka tryggheten avsevärt och samtidigt förmågan att sätta in rätt insatser när tryggheten hotas.

Trafikledningskarta – live

En funktion som möjliggör att i realtid se var alla bussar befinner sig, vilken status de har och om de är för tidiga, i tid eller försenade, och ger trafikledningspersonal verktyg att snabbt åtgärda eventuella trafikstörningar.

Trygghetsvärdar

En tjänst där särskilt utbildad personal med sin närvaro förebygger trygghetstörningar och bidrar till en trygg resa, både före, under och efter resan. Ett utmärkt komplement till Trygghetskamera-live.

Atlas

Vårt egna navigation- och kartstöd för våra förare. Det medger att vi snabbt kan styra om en buss till en tillfällig färdväg utan att äventyra att bussen fastnar under en för låg bro eller på ställen där framkomligheten är begränsad.

Trafiksäkerhet

TA-planer

Vi erbjuder vägbyggesföretag, väghållare, kommuner och regioner trafikanordningsplaner som sätter extra fokus på kollektivtrafikens framkomlighet.

Trafiksäkerhetsvärdar

En tjänst som kan liknas med de ”flaggvakter” som man ibland kan se på vägarbeten som dirigerar trafik. Våra Trafiksäkerhetsvärdar är erfarna busschaufförer som är utbildade och följer de regelverk som reglerar trafikdirigering enligt den TA-plan som upprättas på vägomläggningen. Våra värdar prioriterar trafiksäkerhet och trygghet vilket ger god punktlighet och framkomlighet för kollektivtrafiken.

Trafikomläggningsmaterial

Vi hyr ut avspärrningsmaterial för att säkerställa en säker och trygg arbetsplats vid vägbygget och för alla trafikanter.

Vårt eget system som kraftigt försvårar att man kan stjäla en buss

Endast med en unik godkänd kod så kan bussen startas. Systemet kan även byggas ut så att man kan stanna en buss remote. Ett utmärkt komplement till Trafikledningskarta – live.

Infrastruktursäkerhet

I omställningen till fossilfria bussar så har inte riktigt redundansen i våra el-infrastruktur hunnit med. Vi erbjuder backuplösningar med beredskap med egna elverk som säkerställer att alla fordon är laddade trots avbrott i den ordinarie elförsörjningen
Vi erbjuder att utveckla och säkerställa de fastigheter vi verkar i så att de möter de nya krav på intrång av obehöriga, skydd mot sabotage och andra antagonistiska hot.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024