Styrelseledamöter

Vid en extra bolagsstämma i Nobina AB (publ) den 22 februari 2022 valdes nya styrelseledamöter samt beslutades att bolagets ersättningsriktlinjer och valberedningsinstruktion inte längre ska tillämpas.

Den extra bolagsstämman valde Robert Gregor (ordförande), Markus Geisselmann, Wil Jones och Magnus Rosén till nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Robert Gregor

Ordförande i styrelsen sedan 2022, styrelseledamot sedan 2022

 

Markus Geisselmann

Styrelseledamot sedan 2022

 

Wil Jones

Styrelseledamot sedan 2022

 

Magnus Rosén

Styrelseledamot sedan 2022

Copyright Nobina 2022