Styrelseledamöter

Styrelsen består av fyra ledamöter: Robert Gregor (ordförande), Marcus Berg, Henrik Dagnäs och Magnus Rosén.

Robert Gregor

Ordförande i styrelsen sedan 2022, styrelseledamot sedan 2022

 

Marcus Berg

Styrelseledamot sedan 2022

 

Henrik Dagnäs

Styrelseledamot sedan 2022

 

Magnus Rosén

Styrelseledamot sedan 2022

Copyright Nobina 2023