1. Nobina /
  2. Hållbarhet /
  3. Vår hållbarhetsagenda /
  4. Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör

Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör

Vi ser vårt ansvar som mycket större än att skapa sysselsättning för närmare 12 000 människor. Nobina vill visa vägen och ta ett samhällsansvar för att främja mångfald, erbjuda schysta jobb och en hälsosam arbetsmiljö. Därför är vi måna om att vara en attraktiv arbetsgivare där människor trivs och utvecklas, och där mångfalden är en av våra största styrkor.

Koppling till vår strategi

Strategiska fokusområden

Proaktiv partner

Vi ska vara en proaktiv partner till våra uppdragsgivare, genom att ta initiativ som förbättrar samarbetet och våra lösningar för dem. Här ingår att utveckla kontrakt och villkor genom hela kontraktscykeln.

Människan i fokus

I allt vi gör utgår vi från människan och vad hon behöver. På det sättet ska vi ha branschens tryggaste och mest välkomnande upplevelse för både resenärer och medarbetare. Nobina attraherar och utvecklar rätt medarbetare för att kunna fortsätta uppfylla löften och krav till resenärer och uppdragsgivare, ägare och samhälle.

Koppling till globalt mål

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Målet är att skapa varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Nobina bidrar till delmål 8.4 som handlar om att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, och delmål 8.8att skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla. 

Beskrivning av FNs mål 8

Exempel på vad vi gör

  • Vi samarbetar med arbetsförmedlingar för att öka rekryteringsunderlaget, bland annat har vi lanserat den nya utbildningen Yrkesintroduktionsanställning.
  • Vi genomför egna yrkesutbildningar via NobinaAkademin, bland annat utbildade vi 135 nya förare 2020 som direkt fått jobb.
  • Vi utvecklar våra medarbetares kunskaper i svenska genom att lansera den digitala språkutbildningen Lingio, för personer som inte har svenska som förstaspråk.
  • Vi tilldelades Unionens hbtq-pris 2019, som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024