1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Felaktiga uppgifter i Dagens Industri

Felaktiga uppgifter i Dagens Industri

I onsdagens upplaga av Dagens Industri står det felaktigt att Nobinas finanschef slutar. Uppgiften avser inte Nobina utan köksspecialistföretaget Nobia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Håkanson, IR-chef Nobina AB, telefon 08-410 650 51
Per Skärgård, Ekonomidirektör Nobina AB, telefon-410 650 56

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden. Bolaget har cirka 7 600 heltidsanställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, se Bolagets hemsida: www.nobina.com.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016, klockan 08.00.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024