1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina AB offentliggör obligationsprospekt och...

Nobina AB offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Nobina AB (publ) (”Nobina”) offentliggjorde den 7 februari 2019 att bolaget har emitterat ett grönt obligationslån. Obligationen om SEK 500 miljoner har en löptid på fem år, till en rörlig ränta om tre-månaders STIBOR plus 155 räntepunkter vilket motsvarar en initial kupong på ca 1,47%.

I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall Nobina ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera obligationslånet har Nobina upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Nobina har ansökt om inregistrering av obligationslånet på marknaden för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel beräknas bli omkring den 12 mars 2019.

Prospektet kommer finnas tillgängligt på Nobinas hemsida, www.nobina.com, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nobina är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2019 kl.17.15.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024