1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina meddelar ägarförändring och frivilligt...

Nobina meddelar ägarförändring och frivilligt återköpserbjudande enligt obligationsvillkor

Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Så som meddelat genom Ride BidCo AB:s pressmeddelande den 24 januari 2022 har Basalt[1], genom Ride BidCo AB, förvärvat c:a 92,8 procent av samtliga aktier i Nobina (exklusive de egna aktier som Nobina innehar). Förvärvet utgör en ägarförändring (Change of Control Event) enligt Obligationsvillkoren och Nobina har idag skickat underrättelse om ägarförändringen till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt deras agent Nordic Trustee.

Ägarförändringen medför en rätt för respektive obligationsinnehavare att inom en viss tid begära att Nobina återköper alla, eller endast några, av deras obligationer till ett pris motsvarande 101 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen obetald ränta.

Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och deras agent, som innehåller mer information kring återköpsrätten, finns tillgänglig på Nobinas webbsida https://www.nobina.com/investors/financial-information/green-bond/.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Swedbank att vara så kallad paying agent i samband med Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

[1] Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. och Basalt Infrastructure Partners III D L.P., vilka samtliga agerar genom dess general partner och förvaltare Basalt Infrastructure Partners III GP Limited (“Basalt”).

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024