1. Nobina /
  2. Media /
  3. Pressmeddelanden /
  4. Nobina meddelar avnotering och frivilligt...

Nobina meddelar avnotering och frivilligt återköpserbjudande enligt obligationsvillkor

Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Så som aviserat genom Nobinas pressmeddelande den 3 februari 2022 var gårdagen, den 16 februari 2022, sista dag för handel i aktierna i Nobina på Nasdaq Stockholm. Avnoteringen utgör en särskild händelse enligt Obligationsvillkoren (De-listing Event) och Nobina har idag skickat underrättelse om avnoteringen till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt deras agent Nordic Trustee.

Avnoteringen medför en rätt för respektive obligationsinnehavare att inom en viss tid begära att Nobina återköper alla, eller endast några, av deras obligationer till ett pris motsvarande 101 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen obetald ränta.

Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och deras agent, som innehåller mer information kring återköpsrätten, finns tillgänglig på Nobinas webbsida https://www.nobina.com/investors/financial-information/green-bond/.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Swedbank att vara så kallad paying agent i samband med återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024