1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Finansiell information /
  4. Finansiell data /
  5. Resultaträkning

Resultaträkning

Flerårsöversikten uppdateras inom kort efter varje rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

;
MSEK2021/20222020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
Nettoomsättning13 12510 78710 6459 7349 0948 8588 317
Rörelsens kostnader
Drivmedel, däck och andra förnödenheter-2 077-1 691-1 816-1 769-1 651-1 637-1 704
Övriga externa kostnader-2 325-1 635-1 545-1 460-1 362-1 404-1 173
Personalkostnader-5 978-5 510-5 520-5 190-4 919-4 656-4 561
Summa EBITDA2 7451 9511 7641 3151 1621 161879
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar-622-32-7-14-15
Avskrivningar/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-1 492-1 196-1 104-705-665-653-606
Summa EBITA1 247757662578490494258
Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-9-4-2-20---
Avnoteringskostnader-94
Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-96-64-63-25---
Rörelseresultat (EBIT)1 048689597533490494258
Resultat efter finansnetto
Finansiella intäkter-2---13
Finansiella kostnader-172-157-198-138-135-140-259
Finansnetto-172-155-198-138-135-139-256
Resultat före skatt8765343993953553552
Inkomstskatt-183-89-94-92-771632
Periodens resultat6934453053032785184

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024