1. Nobina /
  2. Investerare /
  3. Finansiell information /
  4. Finansiell data

Finansiell data

Flerårsöversikten avseende finansiell data uppdateras i samband med respektive rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024