Finansiell data

Flerårsöversikten avseende finansiell data uppdateras i samband med respektive rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

Copyright Nobina 2023