Nobina Aktie 108,6 SEK
0,56%

Finansiell data

Flerårsöversikten avseende finansiell data uppdateras i samband med respektive rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2022