Nobina Aktie 77,4 SEK
0,52%

Finansiell data

Flerårsöversikten avseende finansiell data uppdateras i samband med respektive rapporttillfälle. Fullständiga finansiella rapporter finns under Rapporter och presentationer.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021