Nobina Aktie 77,4 SEK
0,52%

Årstämma 2021

Nobinas årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 31 maj 2021.

Nobina följer noga utvecklingen kring Covid-19 pandemin och följer föreskrifter och råd från relevanta nationella myndigheter och internationella organ, såsom WHO och Folkhälsomyndigheten.

Förslag till ärenden och frågor på årstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till styrelsen på följande adress eller via e-post:

Nobina AB
Styrelsen
c/o Chefsjuristen
Armégatan 38
Box 6071, 171 06 SOLNA

Mejl skickas till: nobinaagm@nobina.com

Förslag ska ha inkommit till Nobina senast tisdagen den 9 februari 2021 för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning. Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021