1. Nobina /
  2. Bolagsstyrning /
  3. Årsstämmor /
  4. Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma i Nobina AB (publ) hölls måndagen den 31 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggjordes så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2024