Nobina Aktie 81 SEK
0,12%

Pressmeddelanden

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Nobina AB (”Nobina”) ingår avtal om att förvärva 100% av Telepass AB (”Telepass”) som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till...
Publicerat:
Aktieägarna i Nobina AB (publ) kallas till årsstämma den 31 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående...
Publicerat:
Nobina AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner (”Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13...
Publicerat:
Nobina får genom ett nytt kontrakt förtroende av Västtrafik att driva och utveckla delar av stadstrafiken i centrala Göteborg samt trafik i det närliggande området Angered med omnejd. Kontraktet innebär ett utökat samarbete med Västtrafik och har...
Publicerat:
Starkt resultat i en utmanande marknad Under 2020/21 uppnådde vi vår högsta omsättning och vårt starkaste resultat någonsin, trots en mycket utmanande situation. Den valutajusterade omsättningen för det fjärde kvartalet steg med 11,4 procent och...
Publicerat:
Till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna för det fjärde kvartalet 2020/21, publicerar Nobina idag sitt preliminära resultat.
Publicerat:
Starkt resultat, två förvärv och nytt klimatmål. Trots en utmanande marknadssituation fortsätter Nobina att förbättra resultatet genom effektiviseringar, retroaktiva förhandlingsintäkter samt den omfattande anpassning av affärsmodellen som...
Publicerat:
Skånetrafiken ger Nobina förnyat förtroende att utveckla och driva region- och landsbygdstrafiken i Lund. Kontraktet har ett sammanlagt värde på närmare 1,6 miljarder SEK över avtalstiden på åtta år, med möjlighet till två tillkommande optionsår.
Publicerat:
Kraftfulla åtgärder har gett resultat Coronapandemin fortsätter prägla Nobinas marknader med lägre resandevolymer som följd, även om en fortsatt återhämtning har noterats. Som tidigare kommunicerat kunde Nobina förbättra resultatet under det andra...
Publicerat:
Till följd av högre vinst än marknadsförväntningarna för det andra kvartalet 2020/21, publicerar Nobina idag sitt preliminära resultat.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021