Pressmeddelanden och nyheter

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024, (”Obligationerna”).
Publicerat:
Vid årsstämman i Nobina AB (publ) idag den 31 maj 2022 beslutades det bl.a. om omval av samtliga styrelseledamöter och revisorn, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt att vinstutdelning inte ska utgå.
Publicerat:
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024, med utestående nominellt belopp om 700 miljoner kronor (”Obligationerna”).
Publicerat:
Nobina AB (publ), 556576-4569, håller årsstämma den 31 maj 2022.
Publicerat:
Stark avslutning på framgångsrikt år Under 2021/22 växte Nobina och uppnådde det högsta resultatet hittills. Omsättningen steg till 13,1 miljarder kronor. EBITA uppgick till 1 247 MSEK. Grundaffären kollektivtrafik med buss stärktes successivt...
Publicerat:
Rättelsen avser pressmeddelandet av den 9 mars 2022 och det totala nominella belopp av Nobinas seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 som återköps i anledning av återköpserbjudande på grund av ägarförändring i Nobina...
Publicerat:
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna.
Publicerat:
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna.
Publicerat:
Vid en extra bolagsstämma i Nobina AB (publ) i dag den 22 februari 2022 valdes nya styrelseledamöter samt beslutades att bolagets ersättningsriktlinjer och valberedningsinstruktion inte längre ska tillämpas.
Publicerat:
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).
Copyright Nobina 2022