Nobina Aktie 82,25 SEK
0,3%

Pressmeddelanden och nyheter

Välj år
Välj nyhet
Publicerat:
Afa Försäkring har beslutat att göra engångsutbetalningar av överskott inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. Nobina beräknas få en positiv effekt på rörelseresultatet i tredje kvartalet 2021/2022 på cirka 95 MSEK i koncernen.
Publicerat:
Genom två nya kontrakt får Nobina utökat förtroende av SL att driva och utveckla kollektivtrafiken i Huddinge-Botkyrka-Söderort och i Nacka-Värmdö. Kontrakten innehåller till stor del elbussar, vilket blir första gången som elbussar introduceras i...
Publicerat:
Starkt resultat och minskat klimatavtryck. Det andra kvartalet 2021/2022 var mycket starkt för Nobina där vi noterar det högsta enskilda kvartalsresultatet i koncernens historia. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av en stark...
Publicerat:
Fortsatt starkt resultat, hög tillväxt samt ett nytt förvärv. Under det första kvartalet fortsatte Nobinas starka finansiella utveckling. Vi ökade lönsamheten, vann fem nya kontrakt med ett totalt kontraktsvärde om ca 6,7 miljarder SEK och...
Publicerat:
Nobina AB (publ) har hållit årsstämma den 31 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Publicerat:
Nobina Finland får förtroendet att driva totalt fyra kontrakt i Helsingfors, varav ett är helt nytt för Nobina. De fyra kontrakten omsätter totalt cirka 207 miljoner euro under avtalstiden på sju år, och omfattar totalt 122 tursatta bussar, varav...
Publicerat:
Nobina AB (”Nobina”) ingår avtal om att förvärva 100% av Telepass AB (”Telepass”) som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till...
Publicerat:
Aktieägarna i Nobina AB (publ) kallas till årsstämma den 31 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående...
Publicerat:
Nobina AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om SEK 200 miljoner (”Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga gröna obligationslån med slutligt förfallodatum 13...
Publicerat:
Nobina får genom ett nytt kontrakt förtroende av Västtrafik att driva och utveckla delar av stadstrafiken i centrala Göteborg samt trafik i det närliggande området Angered med omnejd. Kontraktet innebär ett utökat samarbete med Västtrafik och har...

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Rapporter
Copyright Nobina 2021